Tesarski metar i ravnalo su idealan poklon građevinskih, geodetskih firmi i sličnih uslužnih djelatnosti.
Tiskamo ih UV tiskom u boji.

Za sve detaljne informacije obratite nam se na e-mail ili kontakt telefon.