Bookmarker ili označivači stranica je omiljeno sredstvo reklamiranja za škole, udruge, kulturne ili sportske tvrtke, vjerske subjekte ili bilo koje druge naručitelje koji putem bookmarkera žele poslati svoju poruku, reklamirati svoj brend, istaknuti svoj logotip, a ujedno pokloniti nešto korisno.

U mogućnosti smo izraditi bookmarkere/pokazivače stranica sa Vašim omiljenim uzorkom, slikom, logom ili sa nekim drugim Vašim vizualom.

Bookmarkeri se u većini slučajeva tiskaju obostrano, na papiru veće gramature, mogu se po želji i plastificirati sjajno ili mat. Količina bookmarkera utječe na cijenu, te i vrsta i način tiska, dorade i samo grafičko oblikovanje.