Karate ili ulaznica su uobičajeni tiskani materijal za sve vrste manifestacija i događaja, najčešće su namjenjene za koncerte, karte za sportska događanja, karte za party-i programe, karte za ostala događanja.

Najčešće ih izrađujemo sa dodatkom zaštite u vidu numeracije karte, perforacije karte ili sl. Mogu biti pojedinačne ili klamane i ljepljene u blok od 50 ili 100 komada. Tisak karata može biti u coloru ili jednobojan, jednostrano ili obostrano, na standardnim vrstama papira.

Nudimo uslugu grafičkog dizajna i priprema za tisak svih vrsta karata ili ulaznica.