NCR blok je vrsta bloka koji se tiska se na samokopirajućem papiru što omogućuje da se rukopis kopira na jedan ili više listova koji su ispod.  Najčešće se koristi na terenu prilikom izdavanja robe ili usluga kada jedna kopija ostaje kod stranke, a ostale služe kao evidencija za računovodstvo (otpremnice, narudžbenice, izdatnice…).

NCR blokove izrađujemo najčešće u A5 i A4 formatima, ali postoji i mogućnost tiska dimenzija prema Vašim zahtjevima.

Tisak može biti u jednoj boji ili u coloru, ovisno o Vašim potrebama.