Magnetne folije se koriste za držanje tiskanog materijala i lakših predmeta (noteza, olovaka…) na metalnim podlogama. Najčešće se koriste za izmjenjive natpise na automobilima (autoškole, kontakt firme, HR naljepnice…), te kao reklame, podsjetnici ili držači noteza za hladnjake (pizzerije, dostave plina…).

Magneti za hladnjak predstavljaju vrlo zanimljivi promotivni marketinški alat jer omogućuju da vaša poruka i reklama budu vidljivi na dnevnoj bazi te na taj način podsječaju vašeg klijenta na ponovnu kupnju i učvršćuju odnos sa njim, a sve to uz vrlo mala ulaganja.