Reklamne table se kao i svjetleće reklame postavljaju iznad ulaza u vaš objekt ili na nekom drugom vidljivom mjestu.

Izrađuju se uglavnom od forexa, polukarbonata ili nekog drugog pločastog materijala namijenjenog za vanjsku upotrebu na koji se ljepi printana folija. Tabla se montira direktno na zid ili na metalnu konstrukciju koja je namijenjena za montažu (time se omogućuje da reklamna tabla služi kao obostrana reklama). Tabla se može obasjavati sa  jednim ili više reflektora, čime se povećava vidljivost reklamne table i po noći.